© 2023 by Networking Talks.  Proudly created with Wix.com

Filmin genel amacı, Hollanda ve Türkiye'de bulunan kaynaklardan çevreye, şehre, hayvan refahı ve sürdürülebilirlik için sorumlu bir yaklaşımı teşvik ederek çiftçiliğin nasıl olumlu ve iyimser bir güce dönüştürülebileceğine dair yeni yönleri vurgulamaktır.

Anlatıcı: Onur Can Tepe

IND [Inter.National.Design], yönetmenliğinde 

Kutluğ Ataman, desteğiyle

Creative Industries NL, sayesinde çekilmiştir.

 
09:30
AÇILIŞ KONUŞMASI - Prof. Dr. SEMA ERGÖNÜL - Dekan
AÇILIŞ - Prof. Dr. HANDAN İNCİ ELÇİ - Rektör
09:45
TARLADAN SOFRAYA YOLCULUK - ARMAN AKDOĞAN                                                                                      FELIX MADRAZO  
10:00
ŞEHİR ÇİFTÇİLİĞİ: İSTANBUL ÖZELİNDE - Prof. Dr. HASAN HAYRİ TOK
10:20
ŞEHİR ÇİFTÇİLİĞİ - PAUL KALDJIAN
                              YILMAZ KORKMAZ  
10:40
ŞEHİR ÇİFTÇİLİĞİ - Dr. KAYA SÖNMEZLER
11:00
OOSTERWOLD: FARM IN CITY - Dr. JAN EELCO JANSMA
11:30
FLOATING FARM: FARM AT THE PORT - KLAAS VAN DER MOLEN
                                                             WESLEY LEEMAN
12:00
SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA KENTİ - Prof. Dr. GÜZİN KONUK
12:30
TARTIŞMA- GELECEKTE ŞEHİR ÇİFTÇİLİĞİ- Mod. - FELIX MADRAZO
13:00
ÖĞLE ARASI
14:00
NEDEN PALANGA ? - ARMAN AKDOĞAN
14:15
FİLM : PALANGA'YI YARATMAK - KUTLUĞ ATAMAN
14:30
KÜRATÖRÜN NOTU - HASAN ÇALIŞLAR
14:45
PALANGA ENERJİ - BARIŞ SAMİR 
15:00
PALANGA VE HAYVANLAR - GIOVANNI BELLOTTI 
15:15
KÜÇÜK ŞEYLERİN MİMARLIĞI - NEVZAT SAYIN
15:30
KAHVE ARASI
15:45
PALANGA KEÇİ KORUNAĞI - DİLARA DEMİRALP
16:00
PALANGA TAVUKLAR EVİ - Dr. SEVİNCE BAYRAK
                                               ORAL GÖKTAŞ
16:15
PALANGA AHIR - HAN TÜMERTEKİN
16:30
PALANGA MUTFAK - KEREM PİKER
16:45
PALANGA SERA - MEVCE ÇIRACI
                            EREN ÇIRACI
17:00
PALANGA MİSAFİR EVİ - CEM SORGUÇ
17:15
MATERIALIZATION AND CONSTRUCTION - MEHMET AKİF ASMAZ
17:30
PALANGA PIGEONAIRE - SELİN MANER
17:45
TARTIŞMA - PALANGA PROJE İNCELEMESİ - Mod. - ARMAN AKDOĞAN
18:15
YEMEK, TASARIM VE GELECEK - Prof. Dr. ZAFER YENAL
18:45
KAPANIŞ
 
Otobüs ile :
Findikli, Sali Pazari Duragi
Tramvay ile :
Findikli Mimar Sinan Universitesi Duragi
Vapur ile :
Kabatas Iskelesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Pürtelaş Hasan Efendi, Meclis-i Mebusan 24, 34427 Beyoğlu, Istanbul
 
 
 
 
Feb 18, 9:30 AM
Sedad Hakkı Eldem Oditoryum
MSGSÜ, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

''Farm to Fork''a Hoşgeldiniz !

 

Sağlık

21. yüzyılda, fiziksel ve psikolojik sağlığımızın temeli olan gıda aynı zamanda karşılaştığımız kritik çevresel ve sosyal sorunların pek çoğunun merkezinde yer almaktadır. Mevcut gıda üretimi politikaları ile iklim değişimi arasında doğrudan bir bağ bulunurken, bu politikalar çevresel sorunların büyük ölçüde sorumlusudur. Kentli nüfusun, dünya çapında et ve süt ürünleri ürünleri üzerinde sürekli artan talep baskısı, yeni bir sürdürülebilir çiftlik yönetimi ve tarım uygulaması yöntemini gerekli kılmaktadır. Çiftlikten sofraya ulaşan üretim sürecinde hayvan refahı, beslenme şekilleri, doğanın korunması, yapılaşma, yerleşkeler ve iklim ile ilişkileri tasarımcıların acil olarak ele alması gereken konular arasındadır.

Değişim

Bugüne kadarki akademik ilgi, çoğunlukla mimarlık, planlama, peyzaj ve bağlantılı tasarım çalışmalarının metropol, şehir ve kasaba ölçeğindeki oluşumlara yoğunlaşırken, hayvan ve doğaya ait sorunlar ile yüzleşen kırsal kesimin ihtiyaçları göz ardı edilmiştir. Bu olgunun temel sebebi; çeşitli uzmanların, akademisyenlerin ve hatta politikacıların metropolün karmaşık gelişimini anlamaya çalışan teori ve pratiklerinin daha görünür, incelenebilir ve doğrudan müdahale edilebilir nitelikte olmasıdir. Oysa günümüz dünyasında endüstri 5.0 konuşulurken hayvan sağlığı ve gıda üretimini cep telefonundan kontrol eden, tarım ürünlerinin kalitesini dron uçuşlar ile inceleyen, infra-red gözlükler ile incelenip ilaçlama yapan bir dünyaya doğru evrilmekteyiz. Dolayısı ile günümüzde metropol ile kırsal yaşam ayrımının iletişimsel ve mekansal olarak ortadan kalktığı farklı bir dünya ortaya çıkmaktadır.

''Farm to Fork''  ''Closing the Circle''

Söz konusu değişim tarım uygulamalarından, gıda ürünlerinin tüketilmesine ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına kadar insan, doğa, hayvan, peyzaj, tarım, atık, gübre, seracılık, enerji ve buna bağlı tüm üretim sistemlerinin kapalı bir döngü ile kurgulanmasını ve tamamen farklı bir bakış açısını gerektiriyor. Proje, hayvan refahı, toprak sağlığının iyileştirilmesi, karbon tutumu, atık üretimi kullanımı, enerji ve yağmur suyu gibi kaynakların akıllıca kullanımı imkanlarının araştırılmasını hedeflemektedir. Özellikle büyükbaş hayvanların dışkı atıkları toplanarak çiftliğin kendi enerjisini üretebilir, ihtiyaç fazlası satılabilir ve enerji dönüşümünden açığa çıkan sıcak su seraların ısıtılmasında kullanabilir. Böylelikle çiftliklerin kendi iç verimliliklerini kullanarak gıda üretiminin artması, sürdürülebilir toprak yönetimi ve daha da önemlisi dış girdilere olan bağımlılığın azalması ve hatta tümüyle ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Amaç

● Tasarım dünyası, bilim topluluğu, enerji mühendisliği, tarım ve hayvan refahı gibi konularla uğraşan yenilikçi bireyler arasında         daha güçlü bağlantılar sağlayacak bir panelde buluşturulmaları

● Sürdürülebilirlikle ilgilenen girişimci çalışmalarının tanıtılması

● Girişimciler arasında bilgi akışının sağlanması

● Alanında uzman mutfak şeflerinin örnek mutfak uygulamaları sayesinde çiftçi ve tüketicinin birbirlerine bağlanması

● Uluslararası çalışmaların, özellikle de Türkiye ve Hollanda’daki çiftlik uygulamalarındaki tasarımların tanıtılması

● Bilim insanlarının ve çevrecilerin konuya dikkatinin çekilmesi

● Kapalı döngü tarım sisteminin olanaklarının araştırılması

● Disiplinlerarası çalışmaların görülmesi ve birlikte yürütülen çalışmaların potansiyellerinin keşfedilmesi

● Teşvik fonlarının niteliklerinin, hedeflerinin ve değişim geçiren dünyaya entegrasyonunun tartışılması

Konferanslar Gerçekleştirilmesi düşünülen “Döngüyü Kapatmak“ paneli/sempozyumu ile geleceğin çiftliklerinde üretim sahasından tüketicinin sofrasına kadar geçen süreç incelenecek ve mevcut uygulamalar tartışmaya açılacaktır. Böylelikle süreci şekillendiren tasarımcının konumu, desteklenmesi ve tarım uygulamalarındaki olumsuz çevresel etkileri azaltabilecek bir rol üstlenmesi sağlanabilir. Yukarıda sıralanan amaçlara ulaşmak için yenilikçi ve girişimci bilimsel kurumların ve üniversitelerin projeye dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Proje, Türkiye ve Hollanda’da bulunan ana ortakları ile uluslararası bir işbirliği çerçevesinde düşünülmüştür.

IND.JPG

made possible by:

supported by:

hosted by:

Sss.jpg
Untitled-1.jpg
mimar_sinan.jpg

organised by:

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram